Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Τι είναι ο Εθνικοσοσιαλισμός;

Ο Eθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσεις και συνεπώς δύο τύποι κοινωνικής συμβίωσης. Από τη μία έχουμε τον υλιστικό τρόπο διαβίωσης όπου τα άτομα επιδιώκουν την ευτυχία μέσω της απόκτησης υλικών αγαθών και πλούτου. Από την άλλη υπάρχει ο δρόμος προς την αρίστευση, του ιδεαλισμού -ή της ευγένειας- με τα άτομα να επιδιώκουν ιδεαλιστικούς σκοπούς πέρα από τις βασικές υλικές ανάγκες. Ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι ο υλιστικός τρόπος ζωής είναι παρηκμασμένος- σπατάλη χρόνου, σπατάλη του εξελικτικού δυναμικού του ανθρώπου.

Επιπλέον, ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι η ζωή ενός ατόμου είναι καλύτερη, πιο πλήρης, όταν ο ιδεαλιστικός σκοπός ο οποίος επιδιώκεται είναι σε συμφωνία με τη θέληση της Φύσης. Αυτό πηγάζει από την θεώρηση του Εθνικοσοσιαλισμού ότι εμείς, ως ανθρώπινα όντα, είμαστε μέρος της Φύσης και υπαγόμαστε στους νόμους της Φύσης. Όλες οι άλλες φιλοσοφίες, πολιτικές θεωρίες και θρησκείες εκτιμούν ότι εμείς, ως ανθρώπινα όντα, είμαστε κάπως πιο πάνω, διαφορετικοί ή και διαχωρισμένοι από τη Φύση και τους νόμους της.

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του Εθνικοσοσιαλισμού είναι να συνεχίσει τη δουλειά της Φύσης δημιουργώντας άτομα καλύτερα, πιο εξελιγμένα δημιουργώντας έτσι καλύτερη, πιο εξελιγμένη και πιο πολιτισμένη κοινωνία για τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτήν. Ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι καλύτερα άτομα μπορούν να γίνουν μόνο όταν βάλουν ως στόχους υψηλά ιδανικά - από άτομα δηλαδή που θέλουν να αυτοβελτιωθούν με την προσωπική τους δράση, η οποία εκπορεύεται από τη θέλησή τους. Αυτά τα άτομα προασπίζονται την κοινωνία και αποτελούν θεματοφύλακες αυτών των αξιών, οι οποίες δημιουργούν την προσωπική καταξίωση του ατόμου και βοηθούν την προσωπική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Εθνικοσοσιαλισμό, αυτές οι αξίες είναι η Τιμή, η Αφοσίωση και το Καθήκον - αυτές μόνον οι αξίες δημιουργούν το σωστό τύπο του ιδεαλιστή, αυτού δηλαδή του οποίου οι σκοποί και οι επιδιώξεις είναι αγνοί. Ένα πολιτισμένο άτομο είναι ένα πιο εξελιγμένο άτομο- κάποιο δηλαδή με ανώτερη, ευγενέστερη προσωπικότητα. Επιπλέον, είναι καθήκον του κάθε ευγενούς ανθρώπου να δρα σε συμφωνία με τα έργα, τη θέληση της Φύσης.

Σύμφωνα με τον Εθνικοσοσιαλισμό, η Φυλή είναι ο τρόπος με τον οποίο η Φύση δουλεύει. Για τον Εθνικοσοσιαλισμό, η Φυλή είναι η εκδήλωση της Φύσης, αφού οι δεσμοί μεταξύ Φυλής και Φύσης είναι άρρηκτοι. Οι διαφορετικές φυλές, οι οποίες υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος είναι έκφραση της διαρκούσης εξέλιξης - της Φύσης που έδρασε στο ανθρώπινο είδος αιώνες για να δημιουργήσει την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα. Συνεπώς η Φυλή είναι η έκφραση της ανθρώπινης φύσης, της ανθρώπινης ταυτότητας.

Σύμφωνα με αυτό, ο Εθνικοσοσιαλισμός επιθυμεί τη διατήρηση και την εξέλιξη με τρόπο ευγενή όμως του Volk. Οι άλλες φιλοσοφίες, πολιτικές και θρησκευτικές θεωρίες επιθυμούν την καταστροφή του Volk, δημιουργώντας πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονιστεί στον Εθνικοσοσιαλισμό είναι ότι κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής ή πολιτισμού, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον δέοντα σεβασμό. Πράττοντας το αντίθετο είναι σε ευθεία αντίθεση με την ηθική του Εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος βασίζεται στην έννοια της Τιμής.

Για τον Εθνικοσοσιαλισμό, το θεμελιώδες νόημα της ύπαρξής μας, ως άτομα, είναι να συνεχίζουμε σε όλα τα επίπεδα την εργασία της Φύσης. Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει να αγωνιζόμαστε για να βελτιωθούμε κρατώντας ψηλά τις έννοιες της Τιμής, της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος. Τούτο σημαίνει ότι πράττοντας το καθήκον μας με ευγένεια και πολιτισμένα αγωνιζόμενοι για τη διατήρηση και εξέλιξη της φυλής στην οποία ανήκουμε και τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν την φυλή ξεχωριστή από τα υπόλοιπα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ήθη, η ψυχή, ο χαρακτήρας, η κουλτούρα της εθνικολαϊκής κοινότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικοσοσιαλισμό, ο χαρακτήρας του ανθρώπινου είδους εκφράζεται μέσω των εννοιών της τιμής, της γόνιμης περιέργειας και της δημιουργικής εξερεύνησης - και αυτά τα πράγματα συγκροτούν την ουσία της ανθρώπινης φύσης.

ΤΙΜΗ-ΑΦΟΣΙΩΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝ: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Οι θεμελιώδεις αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού - η βάση της ηθικής του Εθνικοσοσιαλισμού - είναι οι τρεις αξίες της Τιμής, της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος. Ο Εθνικοσοσιαλιστής μάχεται για την προστασία αυτών των αξιών: Ο Εθνικοσοσιαλιστής είναι αυτός του οποίου η ζωή διέπεται από αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Συνεπώς, ο γνήσιος Εθνικοσοσιαλιστής αγωνίζεται για την Τιμή του, είναι αφοσιωμένος σε αυτά που ορκίστηκε να προστατεύει και αυτός ο οποίος εκπληρώνει στο έπακρο το εθνικοσοσιαλιστικό του καθήκον.

O ρόλος αυτών των αξιών είναι να εκπολιτίζουν, διότι αυτές οι αξίες είναι εκείνες που κάνουν το άτομο να έχει πολιτισμό και ευγένεια. Αυτές οι αξίες εκπέμπουν το πνεύμα της ευγένειας και του πολιτισμού. Συνεπαγωγικά, οι αξίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στην αυτοβελτίωσή του. Μια εσωτερική, προσωπική επανάσταση μπορεί να επιτευχθεί μέσω του θριάμβου της ατομικής θέλησης και με οδηγό αυτές ακριβώς τις αξίες.

Η Τιμή

Η Τιμή βασικά είναι το φυσικό ένστικτο μιας ευγένειας, η οποία οικοδομείται συνειδητά και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός Κώδικα Τιμής. Κάποια πράγματα είναι δικαία και κάποια άδικα. Ένα άτομο με ευγένεια- κάποιος με εγγενή αίσθηση του δικαίου - γνωρίζει και ξεχωρίζει μεταξύ δικαίου και αδίκου. Η Τιμή καθορίζει την προσωπική συμπεριφορά και τα υψηλά επίπεδα της προσωπικής συμπεριφοράς, τα οποία απαιτεί η έννοια της Τιμής καθορίζονται μέσω αυτού του κώδικα. Το πιο σημαντικό από όλα, ένα άτομο με Τιμή πρέπει να είναι προετοιμασμένο να πεθάνει - ακόμη και από τα δικά του χέρια - παρά να ατιμαστεί. Εάν κάποιος δεν είναι προετοιμασμένος να το κάνει αυτό, ή αν δεν το κάνει για την Τιμή του, δεν ζει με έντιμο τρόπο. Η Tιμή είναι ένας σκληρός τρόπος για να ζει κανείς, και αυτοί οι οποίοι είναι έντιμοι έχουν ισχυρό χαρακτήρα και αγνότητα στους σκοπούς τους. Είναι καλύτερα, πιο ευγενή, πιο πολιτισμένα, πιο εξελιγμένα άτομα εξαιτίας αυτού.

Η Aφοσίωση

H Aφοσίωση, όπως η Tιμή, είναι απλό να την κατανοήσει κανείς και εύκολη στο να την εφαρμόσει. Η Αφοσίωση είναι του να είσαι αληθής σε ένα άτομο στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος. Η αληθινή αφοσίωση σημαίνει να παίρνεις όρκο για την αφοσίωση, όρκο πίστης, σε ένα συγκεκριμένο άτομο και ποτέ να μην αίρεις τον όρκο αυτό. Ένας όρκος αφοσίωσης μπορεί να σπάσει με δύο τρόπους: (α) με τον θάνατο του ατόμου στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος, (β) με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του εαυτού σου και του ατόμου που ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος.

Έτσι, η αληθής Aφοσίωση, όπως η Tιμή, θέτει υψηλά πρότυπα για ένα άτομο και απαιτεί πειθαρχία. Στη βάση της, η Aφοσίωση σημαίνει Συντροφικότητα - η αληθής αφοσίωση σημαίνει να είσαι Συναγωνιστής με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες αφοσίωση και φυσικά ποτέ να μην απογοητεύεις τους Συναγωνιστές σου. Η αληθής αφοσίωση σημαίνει να βοηθάς και να συνδράμεις τους Συναγωνιστές σου, ακόμη και όταν σου είναι προσωπικά δύσκολο να το κάνεις - ή ακόμα και όταν αυτό μπορεί να σημαίνει το θάνατό σου. Η αληθής αφοσίωση συχνά σημαίνει να θέτεις τον εαυτό σου - τις δικές σου απόψεις για παράδειγμα - σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος.

Το Kαθήκον

Το Kαθήκον είναι η υποχρέωση ενός ατόμου να κάνει αυτό που είναι αναγκαίο και έντιμο. Συνεπώς, υπάρχει καθήκον να είσαι αφοσιωμένος σε εκείνους που ορκίστηκες αφοσίωση. Υπάρχει καθήκον να ζεις με έντιμο τρόπο. Για έναν Eθνικοσοσιαλιστή, υπάρχει το καθήκον να προωθεί τον Eθνικοσοσιαλισμό, το καθήκον να προσπαθεί να δρα σε συμφωνία με τη θέληση της Φύσης διατηρώντας, υπερασπίζοντας και εξελίσσοντας την Fυλή στην οποία ανήκει και τέλος το καθήκον να αγωνίζεται για προσωπική διάκριση (αρίστευση). Η παράβλεψη του καθήκοντος κάποιου είναι μια ατιμωτική πράξη και δείγμα αδυναμίας χαρακτήρα.

Τα παραπάνω όλα αναφέρονται όχι τυχαία και όχι σε τυχαία στιγμή. Στην κοινωνία που ζούμε αρκετοί Έλληνες δυσανασχετούν κάτω από την οικονομική καταπίεση και εξαθλίωση. Κάποιοι άλλοι ανησυχούν για την αλλοίωση της Φυλής. Κάποιοι άλλοι αγανακτούν από την εγκληματικότητα. Άλλοι από το πρόβλημα της παραοικονομίας, που προκαλούν οι λαθρομετανάστες. Υπάρχουν τύποι που απλά δεν είναι αντίθετοι ως προς τα εθνικά μας σύμβολα, αλλά πλήρως εναρμονισμένοι με την θεωρία του γηπεδικού χουλιγκανισμού. Όλοι αυτοί δεν είναι εναντίον μας. Ούτε εμείς εναντίον τους. Ξέρουμε όμως, γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί ΔΕΝ είναι ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ!!!

Τον ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ δεν τον απασχολούν τα προβλήματα προσχηματικά και αποσπασματικά. Ο ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ είναι συνειδητοποιημένος Εθνικοσοσιαλιστής σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Έχει μνήμη ελέφαντα, ψυχή λιονταριού και δύναμη τίγρης. Κατανοεί τα πάντα και δρά με καθήκον να αφυπνίσει και να διδάξει. Ο ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ είναι η ελιτ του Έλληνα, γιατί αδιαφορεί για πλούτο και αξιώματα, ζητώντας μόνο αγώνα και ιδανικά.

Όλοι όσοι έρχονται σε εμάς δεκτοί. Ως Έλληνες έκαναν, άλλοι πιο αργά άλλοι πιο γρήγορα, το πρώτο βήμα. Εμείς ως ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ έχουμε καθήκον να τους δεχτούμε, να τους ενημερώσουμε και, όσους τηρούν όλα τα παραπάνω, να τους εντάξουμε. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ένταξης σε κανέναν που δεν τηρεί, δεν σέβεται απόλυτα - το τονίζω, απόλυτα - τις δομές και κυρίως τις αρχές μας.

Ίσως τώρα αναρωτιέστε γιατί τέτοια κουβέντα τέτοιες ώρες, λίγο πριν την εκδήλωση των Ιμίων. Γιατί, χωρίς ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΠΙΣΤΗ και ΥΠΑΚΟΗ δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε εύκολα όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται σε εμάς. Είναι επιτακτική ανάγκη, από την στάση και την συμπεριφορά μας, να καταλάβει την διαφορετικότητά μας, να την δεχτεί ή να αποχωρήσει. Μόνο η δική μας καθημερινή βελτίωση και ο δικός μας αγώνας οδηγεί κάπου. Μα - πιστέψτε το - αν έστω και για λίγο ξεχαστούμε, χάσαμε. Και η λέξη ΗΤΤΑ, η έννοια ΗΤΤΑ δεν υπάρχει για εμάς. Εμπρός, λοιπόν, πάντα εμπρός!
Ακόμα και λίγοι είναι αρκετοί.

Φ.Π.

Πηγή

Δεν μου αρέσει να κάνω αναδημοσιεύσεις, αλλά το παραπάνω κείμενο με εκφράζει απόλυτα. Ήθελα και εγώ να γράψω ένα άρθρο για το τι είναι Εθνικοσοσιαλισμός αλλά αυτό τα λέει όλα και δεν μπορώ να αλλάξω ούτε ένα κόμμα. Το άρθρο είναι ενός μεγάλου άνδρα της Ιδεολογίας μας και ο σχολιασμός στο τέλος από τον Φ.Π. από την Τ.Ο.Πειραιά της Χρυσής Αυγής, στον οποίο αποτείνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω Η Νίκη!

2 σχόλια:

  1. Τι έγινε, απειλήθηκε η ιδεολογική σταθερότητα;Οκ,συνεχίστε να ανταλλάσετε γνωμικά του Πάουντ και του Εβολα αλλά μην αναρωτιέστε γιατί κανείς δεν σας παίρνει στα σοβαρά όσον αφορά την ιδεολογία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν απειλήθηκε καμμία ιδεολογική σταθερότητα. Το μήνυμα σου διεγράφη γιατί έβριθε από κακοήθεια και ασυναρτησία. Ενδεικτικά θα αναφέρω την βλακεία που είπες για σύνδεση της φύσης και Νιμπελούγκεν αγνοώντας την Ελληνική παράδοση. Γενικά είπες βλακείες. Εσύ παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά με αυτά που έγραψες; Για ξανασκέψου λίγο. Διάβασε και λίγο Ιστορία. Διάβασε και το κείμενο που σχολιάζεις πριν το σχολιάσεις. Δεν κάνει κακό. Τους Εβραίους να τους ψάξεις στα γραφεία σας στην Καλλιρόης. Όχι εδώ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή